Administratie en jaarrekening

Wij kunnen de administratie voor u verwerken/controleren. Hierbij maken wij o.a. gebruik van Snelstart en Yuki. Wij komen graag in contact met u om dit verder toe te lichten.

Aan de hand van de door ons, of door uzelf, verwerkte administratie stellen wij de jaarrekening op en de bijbehorende fiscale aangifte(n).  Daarnaast stellen wij, indien nodig, tussentijdse cijfers en prognoses op voor bijvoorbeeld een financiering.

Fiscale aangiften

De aangiftes omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen wij voor u verzorgen. Wij controleren uiteraard op de juistheid van deze aangiften. U hoeft hier verder niets voor te doen, wij sturen u altijd een kopie van de aangifte naar u toe,  met eventueel het betalingskenmerk, indien van toepassing.

Salarisadministratie

Het hele spectrum van de salarisadministratie kunnen wij voor u verzorgen. Denk aan de maandelijkse loonstroken voor uw personeel, de aangifte loonheffing en pensioenaangiftes. Daarnaast kunnen wij u adviseren in arbeid gerelateerde vraagstukken. 

Advies

Wij helpen uw graag met adviezen over bijvoorbeeld de rechtsvorm van uw onderneming of andere fiscale of bedrijfseconomische vraagstukken.